پذیرش نمایندگی

partnership

شرکت AES در نظر دارد که جهت توسعه کار خود و رفاه حال مشتريان دفاتري را در دبي و ايران داير کند

لذا از افراد و شرکتهایي که علاقمند هستند در خصوص نمایندگی تهران و دبي با ما همکاري داشته باشند  مشخصات  ,سوابق کاري و امکانات خود را به دفتر شرکتAES ارسال فرمايند.

تلفن تماس کانادا 0016472072421

 تلفن تماس تهران  02185310346    لطفا از ساعت ۲ بعد از ظهر به بعد تماس حاصل فرمائید . 

Email: info@aes-foods.com