گندم

Wheat  products .
بنا به گزارشهای کشاورزي و اقتصادی بهترین و بیشترین گندم دنیا را به ترتیب کانادا، امریکا، استرالیا، چین و روسیه تولید می کنند و بیشترین صادرات را کانادا و امریکا به خود اختصاص داده اند به علت کیفیت بالایی که گندم کانادا و امریکا دارند از تراکم درخواست بالایی بر خوردار می باشد به طوری که در بیشتر مواقع گندم خود را برای مدت یک تا دو سال پیش فروش می کنند گندم کانادا و امریکا از قیمت نسبتاً مناسبی برخوردار بوده که میزان و زمان در خواست تعیين کننده قیمت روزآن می شود. کلیه عملیات ونحوه پرداخت در خصوص خريد گندم فقط به صورت ال سی قابل انجام است که مي بايست توسط يکي از 50 بانک معروف دنیا عمليات گشايش ال سي صورت گيرد شرکت AES با تجارب و روابط تجاری خاص خود قادر است که سفارش خرید گندم را در زمانی کوتاه به مرحله عمل برساند و انتقال آنرا با شرکتهای حمل و نقل هماهنگ کند.
حداقل خريد گندم کانادا 12500 تن ميباشد
 جهت اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس : 0016472072421.  فکس : 0014165699754

Email: info@aes-foods.com

 

آناليز گندم درجه يک کانادا

 

TYPICAL WHEAT SPECIFICATIONS

COUNTRY  A  CANADIAN HARD MILLING WHEAT IN BULK

TEST WEIGHT                             78 KG/HL

 PROTEIN  (12% MST.)               11%

MOISTURE                                  12%

WET GLUTEN                              28%

 FALLING NO.                             280 SEC.

IMPURITIES (DKGE)                   1%

SHR. & BRO.                               5%

DAMAGED GRAIN                       2%

GRAIN OTHER THAN WHEAT       0.7%

ERGOT 0.                                   05% 5

 


 

آناليز گندم درجه 2 کانادا

TYPICAL WHEAT SPECIFICATION

COUNTRY B CANADIAN HARD MILLING WHEAT

TEST WEIGHT                                77 KG/HL

PROTEIN (DRY BASIS)                   12.5%

 MOISTURE                                    13%

WET GLUTEN                                 26%

FALLING NUMBER                          270 SEC.

 IMPURITIES (FM)                          1%

 DOCK AGE                                     1%

SHR & BRO                                    3%

DAMAGED GRAIN                          1%

GRAIN OTHER THAN WHEAT          0.7%                                                                                                                    ERGOT                                         0 05%

————————————————————————————

ONTARIO WHEAT TECHNICAL INFORMATION

Quality Data for 2015 Harvest Survey Grade Composite Samples

CANADIAN EASTERN SOFT RED WINTER WHEAT

Niagara Region Northwest Region Southwest Region
Wheat
Test Weight, kg/hL 80.1 79.7 80.4
Weight Per 1000 Kernels, g 39.1 37.6 37.8
Protein Content, % 10.0 9.6 10.0
Protein Content (dmd), % 11.6 11.1 11.6
Ash Content, % 1.5 1.5 1.5
Alpha-Amylase Activity, units/g 4.0 4.5 3.5
Falling Number, s 350.0 370.0 380.0
Particle Size Index % 72.0 72.0 73.0
Milling Yield (0.50% Ash basis), % 77.0 77.1 76.4
Flour
Protein Content, % 8.8 8.4 8.8
Protein Loss on Milling, % 1.2 1.2 1.3
Amylograph Peak Viscosity, BU 400.0 440.0 425.0
Milling Yield (Clean Basis), % 76.0 76.1 75.9
Wet Gluten, % 23.3 23.2 24.3
Ash Content, % 0.5 0.5 0.5
Colour, CIELAB L* 91.8 91.9 91.9
a* 0.3 0.3 0.3
b* 9.4 9.3 9.3
Starch Damage (Megazyme), % 3.6 3.5 3.5
Alpha-Amylase Activity, units/g 2.0 1.5 1.5
SRC, water, % 56.0 58.0 57.0
SRC, lactic acid, 5%, % 97.0 96.0 93.0
SRC, lactic acid, % after 30 days
SRC, sucrose, % 97.0 99.0 96.0
SRC, sodium carbonate, % 77.0 79.0 77.0
Fairnogram
Absorption, % 52.6 52.3 52.7
Dough Development Time, min 1.5 1.3 1.5
Mixing Tolerance Index, BU 115.0 110.0 105.0
Stability, min 1.0 1.5 1.5
Alveogram
P (height x 1.1), mm 34.0 34.0 34.0
L, mm 75.0 99.0 94.0
P/L 0.5 0.3 0.4
W, 10^-4, J 63.0 70.0 69.0
Cookie Test
Sugar Snap, W, mm 82.8 82.5 82.0
Sugar Snap, Ratio (w/t) 9.3 9.1 9.2
Macro Wire-Cut, W, mm 79.1 79.0 79.4
Macro Wire Cut, Ratio (w/t) 8.0 7.7 7.8

CANADIAN EASTERN WINTER WHEAT

All Regions
Wheat
Test Weight, kg/hL 80.8
Weight Per 1000 Kernels, g 34.5
Protein Content, % 9.8
Protein Content (dmd), % 11.4
Ash Content, % 1.53
Alpha-Amylase Activity, units/g 6.5
Falling Number, s 330
Particle Size Index % 71
Milling Yield (0.50% Ash basis), % 76
Flour
Protein Content, % 8.8
Protein Loss on Milling, % 1.1
Amylograph Peak Viscosity, BU 370
Milling Yield (Clean Basis), % 76.5
Wet Gluten, % 23
Ash Content, % 0.51
Colour, CIELAB L* 91.9
a* 0.26
b* 10.87
Starch Damage (Megazyme), % 3.5
Alpha-Amylase Activity, units/g 2.5
SRC, water, % 55
SRC, lactic acid, 5%, % 83
SRC, lactic acid, % after 30 days
SRC, sucrose, % 94
SRC, sodium carbonate, % 75
Fairnogram
Absorption, % 51.7
Dough Development Time, min 1.25
Mixing Tolerance Index, BU 125
Stability, min 1.5
Alveogram
P (height x 1.1), mm 27
L, mm 79
P/L 0.34
W, 10^-4, J 46
Cookie Test
Sugar Snap, W, mm 82
Sugar Snap, Ratio (w/t) 9
Macro Wire-Cut, W, mm 78.9
Macro Wire Cut, Ratio (w/t) 8

CANADIAN EASTERN HARD RED WINTER

All Regions
Wheat
Test Weight, kg/hL 80.5
Weight Per 1000 Kernels, g 40.3
Protein Content, % 10.6
Protein Content (dmd), % 12.2
Ash Content, % 1.5
Alpha-Amylase Activity, units/g 6.5
Falling Number, s 375
Particle Size Index % 58
Milling Yield (0.50% Ash basis), % 77.3
Flour
Protein Content, % 9.6
Protein Loss on Milling, % 1
Amylograph Peak Viscosity, BU 270
Milling Yield (Clean Basis), % 76.8
Wet Gluten, % 25.9
Ash Content, % 0.49
Colour, CIELAB L* 91.4
a* 0.43
b* 10.03
Starch Damage (Megazyme), % 7.8
Alpha-Amylase Activity, units/g 3.5
SRC, water, % 70
SRC, lactic acid, 5%, % 132
SRC, lactic acid, % after 30 days
SRC, sucrose, % 113
SRC, sodium carbonate, % 100
Fairnogram
Absorption, % 60.1
Dough Development Time, min 1.75
Mixing Tolerance Index, BU 50
Stability, min 3.5
Alveogram
P (height x 1.1), mm 87
L, mm 82
P/L 1.06
W, 10^-4, J 223
Extensogram
Absorption, standard, % 57.6
Length, standard, cm 17.3
Height at 5cm, standard, BU 228
Max Height, standard, BU 313
Area, standard, cm^2 74
Baking (Remix-to-peak baking test)
Absorption, % 57
Remix time, min 2.2
Peak Mixing Energy Dough (RAR), W-h/kg 3.1